Hlasový výstup HLAS 1.0

Hlasový výstup HLAS z dílny nevidomého programátora Jiřího Mojžíška představuje kvalitní a osvědčenou řečovou syntézu. Vzhledem k rychlosti odezvy a nízkým nárokům na hardware je ideální zejména pro spolupráci se speciálními programy pro zrakově postižené, ale lze jej samozřejmě použít v libovolné aplikaci, podporující rozhraní Microsoft Speech API verze 4.

Instalace:

  1. Instalace aktuální verze HLASu ze stránek GALOPu
  2. Aktivace HLASu dle pokynů v dokumentaci.

Program HLAS slouží jako hlasový výstup pro jiné aplikace a nemá žádné vlastní uživatelské rozhraní – nastavení se provádí vždy v příslušné aplikaci, které HLAS jako výstup využívá.